BLOG

スタッフ日記 106 ホアン

これは自分で新幹線から富士山を撮った写真です

日本に来る前に新幹線から富士山を見たら一番きれいですよと日本人の先生が言いました。
おととしに東京へ行った時新幹線から富士山を見られました。本当にきれいだと思います。


Trước khi tới nhật tôi nghe giáo viên người nhật nói rằng nếu nhìn núi phú sĩ từ tàu sinkansen sẽ rất đẹp. Năm ngoái trên đường đi tokyo tôi đã được nhìn thấy,quả thật rất đẹp.

関連記事一覧