BLOG

スタッフ日記 188 トゥアン

皆さんこんにちは!

私の名前はトゥアンです。

日本に来て初めてサッカーをします。

今日はサッカー場でたくさんのベトナム人に会いました。

ここでたくさんのベトナム人に会えてとてもうれしいです。

Xin chào mọi người, tôi tên là Tuấn, tôi đang chơi bóng đá lần đầu tiên kể từ khi đến Nhật Bản. Tôi đã gặp rất nhiều người Việt Nam trên sân bóng hôm nay. Tôi rất vui khi được gặp nhiều người Việt Nam ở đây.

関連記事一覧