BLOG

スタッフ日記 108 トゥン

去年、神戸に行ったとき、いろいろきれいなところを見に行きました、殊にモザイク大観覧車が好きでした。
今度、もう1回行きたいです。


Năm ngoái,khi mà tôi đi kobe,tôi đã đi ngắm rất nhiều nơi đẹp ở đó.đặc biệt là
vòng quay mặt trời tôi rất thích.lần tới tôi muốn đến đó thêm 1 lần nữa.

関連記事一覧