BLOG

スタッフ日記 109 ハイ

桜をみるのは今年で2年目です。
私が住んでいる場所の前にも桜並木があり、毎日それを見みることができます。本当に綺麗だと思います。


Đây là năm thứ hai tôi đi ngắm hoa anh đào. Trước nơi tôi ở cũng có một hàng cây hoa anh đào, tôi có thể nhìn thấy nó hàng ngày. Tôi nghĩ nó thực sự đẹp.

関連記事一覧